ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

  • Τα προϊόντα είναι βαμμένα;
Τα προϊόντα παραδίδονται άβαφα, στο φυσικό χρώμα του ξύλου. Μπορείτε να τα βάψετε σε οποιαδήποτε απόχρωση της επιλογής σας.
Βαμμένα παραδίδονται μόνο μετά από παραγγελία με επιπλέον χρέωση.
  • Τι σημαίνει Προϊόντα ΚΙΤ;
Είναι προϊόντα ετοιμαράδοτα, μη συναρμολογημένα, εύκολα στην μεταφορά, τα οποία θα χρειαστούν συναρμολόγηση από εσάς.
  • Προϊόντα παραγγελίας ή κατασκευής "Επί Γης".
Προϊόντα τα οποία παραλαμβάνονται έτοιμα και ήδη συναρμολογημένα.
 
  • Οι τοποθετήσεις και κατασκευές γίνονται από εσάς;
Υπάρχουν συνεργεία, εξωτερικοί συνεργάτες, οι οποίοι αναλαμβάνουν τις κατασκευές, μετά από συνεννόηση και επιπλέον χρέωση.
  • Πως έρχομαι στο κατάστημα;
Μπορείτε να έρθετε από την Αττική οδό, να βγείτε στην έξοδο 15 και να κατευθυνθείτε προς Παλλήνη. Βρισκόμαστε στο τέλος της Παλλήνης, 150μ. από την Νομαρχία Ανατολικής Αττικής, επί της Λεωφόρου Μαραθώνος.